O časopise

Socioekonomické a humanitní studie vycházejí dvakrát ročně (konec června, konec prosince).

Vydavatel:
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis, a.s.
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8-Libeň
IČ: 61858307

Redakce:
František Pavelka, šéfredaktor (frantisek.pavelka@ambis.cz)
Josef Palán, odborný editor (josef.palan@ambis.cz)
Olga Puldová, výkonný redaktor (olga.puldova@ambis.cz)
Markéta Pokorná, English Editor (marpok@gmail.cz)

Redakční rada:

John Anchor – University of Huddersfield, GB
Hana Březinová – Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, CZ
Fabian Christandl – Fresenius of Applied Sciences Cologne, DE
Jan Čadil – Unicorn College, CZ
Ludmila Čírtková – Policejní akademie České republiky v Praze, CZ
Bojka Hamerníková – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis, CZ
Lukáš Herout – Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ
Pavel Janíčko – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis, CZ
Jozef Klučka – Žilinská univerzita v Žilině, SK
Vojtěch Krebs – Vysoká škola ekonomická v Praze, CZ
Václav Kupec – Vysoká škola finanční a správní, CZ
Václav Liška – České vysoké učení technické v Praze, CZ
Jan Lojda – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, CZ
Ivan Malý – Masarykova univerzita v Brně, CZ
Ingrid Matoušková – Škoda auto vysoká škola Mladá Boleslav, CZ
Juraj Nemec – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK
Ladislav Průša – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, CZ
Slavomíra Svátková – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, CZ
Jarygina Irina Zotovna – Finanční univerzita Moskva, RU
Milan Jan Půček – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis, CZ

Grafická úprava a sazba: Leona Kubišová (Leona.kubisova@seznam.cz)

Evidenční číslo: MK ČR E 19842

ISSN 1804-6797

ISSN on-line verze 1804-6800

www.sehs.cz