Úvod

Socioekonomické a humanitní studie jsou odborný recenzovaný časopis, jehož posláním je na vysoké odborné úrovni prezentovat výsledky vědecko-výzkumné práce autorů z oblasti socioekonomických a humanitních věd. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do mezinárodních databází ERIH PLUS a EBSCO.

Články publikované v Socioekonomických a humanitních studiích mají charakter původních statí, diskusních příspěvků nebo recenzí odrážejících aktuální stav bádání v oblasti sociálních, ekonomických a humanitních věd.

Aktuální číslo 1/2019